You are here

  • 轮播广告标题2
  • 轮播广告标题
< >
金佰利低尘擦拭纸(0191)

产品名称: WYPALL® X60全能型擦拭布(大卷式)
    产品编码: 0191
    颜色: 白色
    层数: 单层
    规格: 318mm*340mm
    每包数量: 1100
    每箱数量: 1
    每箱总数量: 1100
    产品特性:
    HYDROKNIT® 专利技术材料;
    卓越吸水、吸油性能;高效的去污清洁功能;
    擦拭后不易留毛尘;
    具有很高的抗拉耐磨强度;
    手感柔软且可重复洗涤使用。
    应用场合:
    电缆、光纤等的润滑剂清除;
    零部件及机器设备上油污的清除;
    工作间场所的维护清洁;
    配合溶剂进行表面处理;
    生产线设备的维修保养;
    使用者自身的清洁。
    原产地:美国。
 

金佰利低尘擦拭纸
金佰利低尘擦拭纸
happy